Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

info

Informujemy, że przystępujemy do realizacji działania polegającego na opracowaniu, możliwej do zastosowania, metody pozyskiwania informacji o stanie realizacji działań podstawowych i uzupełniających z aPWŚK. W tym celu wybrana została gmina pilotażowa na terenie, której wypracowane narzędzie zostanie przetestowane. Z gmin na obszarze regionu wodnego Warty została wybrana Gmina Stęszew. Przy wyborze wzięto pod uwagę katalog działań występujących na terenie gminy oraz ich zróżnicowanie pod względem kategorii, typu i rodzaju. W najbliższym czasie odbędą się dwa spotkania – pierwsze dedykowane władzom oraz pracownikom gminy oraz drugie spotkanie dedykowane podmiotom indywidualnym z obszaru gminy.

Zwrot wypełnionych ankiet – Etap II

Zwrot wypełnionych ankiet – Etap I