Informacje o projekcie

W dniu 30 maja 2017 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki w Poznaniu, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, podpisał Umowę z Fundacją WWN na realizacje projektu pn.: Działania informacyjne w zakresie wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty.