Ankiety

Ankieta dotycząca realizacji działań zaplanowanych w ramach aPWŚK na poziomie lokalnym – gminy i powiaty

W związku z prowadzeniem działań informacyjnych, w zakresie wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK), na obszarze regionu wodnego Warty, będzie prowadzona szeroka ankietyzacja, której celem jest zebranie informacji o stanie realizacji działań zaplanowanych w ramach aPWŚK, na terenie jednostek samorządu terytorialnego z obszaru regionu wodnego Warty.

Ponadto, w zakładce „Pakiety informacyjne” dostępne są informacje o lokalizacji gminy lub powiatu względem podstawowych jednostek planistycznych w gospodarowaniu wodami tj. jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz działań zaplanowanych na ich obszarze w ramach aPWŚK.

Zwrot wypełnionych ankiet może nastąpić:

  • w formie papierowej na adres Fundacji WWN,
  • elektronicznej na adres Fundacji WWN lub
  • poprzez aplikację online dostępną na stronie.

Mając na uwadze potrzebę ochrony zasobów naturalnych przygotowana została aplikacja mobilna, która skróci czas oraz ograniczy wydruk, a także koszty poszczególnych jednostek związane z odesłaniem ankiet.

Poniżej można pobrać ankiety w wersji elektronicznej, które stanowią wyciąg z bazy danych aPWŚK w zakresie działań wskazanych do realizacji przez poszczególne jednostki, w obszarach gmin i powiatów wskazanych w pierwszym etapie prowadzonej kampanii informacyjnej oraz przejść do systemu wypełniania ankiet.

Etap II

Zwrot ankiet

Etap I

Zwrot ankiet

Ankieta dotycząca realizacji działań zaplanowanych w ramach aPWŚK na szczeblu regionalnym i lokalnym

W związku z prowadzeniem działań informacyjnych, w zakresie wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK), na obszarze regionu wodnego Warty, będzie prowadzona szeroka ankietyzacja, której celem jest zebranie informacji o stanie realizacji działań zaplanowanych w ramach aPWŚK, dotyczących podmiotów szczebla regionalnego i lokalnego m.in. do Dyrektora RZGW w Poznaniu, marszałka województwa, wojewody, ODR, WIOŚ, OSChR, CDR, ODR, właścicieli i użytkowników urządzeń wodnych zlokalizowanych na obszarze regionu wodnego Warty.

Ponadto w zakładce „Pakiety informacyjne” dostępne są informacje o lokalizacji Państwa obszaru względem podstawowych jednostek planistycznych w gospodarowaniu wodami tj. jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz o działaniach zaplanowanych do realizacji w ramach aPWŚK w odniesieniu do konkretnych jednolitych części wód.

Zwrot wypełnionych ankiet może nastąpić:

  • w formie papierowej na adres Fundacji WWN,
  • elektronicznej na adres Fundacji WWN lub
  • poprzez aplikację online dostępną na stronie.

Mając na uwadze potrzebę ochrony zasobów naturalnych przygotowana została aplikacja mobilna, która skróci czas oraz ograniczy wydruk, a także koszty poszczególnych jednostek związane z odesłaniem ankiet.

Poniżej można pobrać ankiety w wersji elektronicznej, które stanowią wyciąg z bazy danych aPWŚK w zakresie działań wskazanych do realizacji przez poszczególne jednostki na obszarze realizacji pierwszego etapu prowadzonej kampanii informacyjnej oraz przejść do systemu wypełniania ankiet.

Etap II

Etap I

Ankiety indywidualne